Biznes Plany

PROJEKT P.A.R.P. – PLANOWANIE, ANALIZA, ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

 

SILVER MONEY przy współpracy z FINARE GROUP SP. Z O.O. oferuje Państwu sporządzenie profesjonalnego BIZNES PLANU z pełną ANALIZĄ FINANSOWĄ na potrzeby:

 

169174c5_650kredytu bankowego, funduszy unijnych, dotacji (w tym dotacji na pierwszą działalność oraz z Urzędu Pracy), dla potrzeb wewnętrznych firmy np. w celu zbadania opłacalności inwestycji.

 

 

Sporządzamy Biznes Plany zarówno dla firm małych jak i dużych z różnych branż biorąc pod uwagę firmy usługowe, produkcyjne, handlowe a także dla osób które planują otworzyć działalność gospodarczą. Wykonane przez Biznes Plany cechują się wysoką jakością, przejrzystość i dokładnością co do szczegółów inwestycji. W ramach usługi stworzenia biznes planu wraz z analizą finansową gwarantujemy również nanoszenie poprawek w określonym czasie jeżeli nie wykraczają one poza ramy początkowego projektu.
Celem szybkiej i sprawnej obsługi kredytowej w banku pomagamy napisać wniosek do banku, a także staramy towarzyszyć w rozmowach z bankiem.
Biznes plan tworzony jest zazwyczaj do 10 dni w zależności od skomplikowania inwestycji. Sporządzane przez nas biznes plany wykonywane są w oparciu o nasze know how, wytyczne podmiotu, dla którego są one sporządzane, bądź też w uniwersalnej wersji przyjmowane w większości banków. Biznes plany na potrzeby dotacji unijnych są sporządzane w oparciu o konkretne wytyczne instytucji przeprowadzającej nabór wniosków o dofinansowanie, stąd też mogą się one znacznie różnić o tych składanych na potrzeby uzyskania kredytu inwestycyjnego. Biznes plany do dotacji unijnych są zazwyczaj opracowywane w połączeniu z wnioskiem o dofinansowanie

 

Przykładowy zakres biznes planu (zakres jest każdorazowo dostosowany do potrzeb klienta):

1.STRESZCZENIE
2. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2.1. Dane rejestrowe i informacje o właścicielu
2.2. Podstawowe informacje o firmie
2.3. Opis produktu
2.4. Zagadnienia prawne
2.5. Kapitał zakładowy firmy
2.6. Dane ekonomiczno-finansowe
2.7. Analiza ekonomiczno-finansowa wyników z działalności
2.8. Powiązania Kapitałowe
2.9. Struktura organizacyjna
3. OPIS INWESTYCJI
3.1. Wstęp
3.2. Lokalizacja
3.3. Opis przedsięwzięcia, nakłady inwestycyjne z harmonogramem
3.4. Zasadność inwestycji
3.5. Czas realizacji inwestycji
3.6. Źródła finansowania
3.7. Ryzyko związane z inwestycją
4. PLAN MARKETINGOWY
4.1. Ceny
4.2. Dystrybucja
4.3. Promocja sprzedaży
5. ANALIZA RYNKU
5.1. Dane statystyczne
5.2. Sytuacja na rynku i popyt na produkty/usług
5.3. Analiza Konkurencji
5.4. Czynniki wpływające na rozwój firmy
5.5. Charakterystyka odbiorców
5.6. Charakterystyka dostawców
6. PROGNOZY FINANSOWE
6.1. Założenia ekonomiczno–finansowe
6.1.1  Przychody
6.1.2. Koszty
6.2. Prognozy sprawozdań finansowych
6.2.1. Bilans
6.2.2. Rachunek zysków i strat
6.3. Ocena opłacalności przedsięwzięcia
6.3.1. Analiza ekonomiczno-finansowa przyjętych założeń
7. ANALIZA SWOT
8. PODSUMOWANIE

W ramach ANALIZY FINANSOWEJ sporządzany jest dodatkowo osobny arkusz (dane historyczne i prognozy) zawierający w szczególności:

1. BILANS
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
4. ANALIZĘ STRUKTURY
5. ANALIZĘ DYNAMIKI
6. ANALIZĘ WSKAŹNIKOWĄ

 

Zainteresowanych Biznes Planem zapraszamy do kontaktu:

banerek silvermoney